Poddstrategi

Som för andra kommunikationskanaler gäller det även för podd att utgå från kanalens förutsättningar, helst med en hel del kreativitet. Vi producerar poddar och lyssnar på poddar från när och fjärran. Helt enkelt för att vi gillar det och för att ha en aktuell bild av vilken sorts affärsnytta podd bidrar med. För den breda allmänheten är podcast fortfarande idag 2019 en ganska ny kanal. Podd kan användas till mer, uppnå mer och ge andra sorters upplevelser än de flesta någonsin tänkt på. Att podd ingår i ljudrevolutionen tillsamman med ljudböcker och röstassistenter gör poddstrategi än viktigare.

Genomtänkt plan för spridning och PR

Att sprida podden till att börja med om att nå ut via poddappar och på Spotify. Där behövs en hel del som bild, rubriker och texter. Och det är en del annat att tänka på.
Lanseringen är bara början. Löpande handlar det sedan om att podden ska vara relevant för de den riktar sig till. Det gäller att få allt flera att lyssna till den och få podden att sticka ut i konkurrensen på den växande poddmarknaden. Visst ska det finnas en röd tråd, men även en utveckling åt något håll. Det kan verka så enkelt med podcast. Förrädiskt enkelt. Strategi är A och O.