Texter på engelska

Vi skriver texter på engelska. Vi har erfarenheten av att ha skrivit säljande texter under många år. Vår medarbetare som skriver texter på engelska har varit bosatt i USA. För att säkerställa att språkriktigheten på engelska blir oklanderlig görs dessutom alltid en språklig kontroll av en person med engelska med modersmålskompetens.