Texter på svenska

Kärnan i Tonträff är journalistiken. Vi har gedigen erfarenhet av att ha skrivit för svenska tidningar som bland andra Finanstidningen, Internetworld och Du&Co, samt böcker utgivna av Liber. Idag skriver vi kundcase, texter som beskriver företags varor och tjänster, och pressreleaser.

Affärsmässigt och konkret

Våra uppdragsgivare har klyftiga kunder. Därför ser vi till att skriva på det sätt som ger läsarna tydlig nytta. Vi beskriver affärsnyttan begripligt och konkret. Det är helt enkelt texter som blir lästa och kommunicerar för att stärka varumärken.