Om Tonträff

 

Därför finns Tonträff

Tonträff finns för att erbjuda människor de utbildningar vi själva har nytta av att gå. Vi som arbetar på Tonträff har många års erfarenhet av att utbilda och skapa utbildningar som ger affärsmässiga resultat. Utbildar du dig med Tonträff skaffar du dig kunskap som du har nytta av i din yrkesroll.

Under en utbildning hos oss:

  • Under kursen tar du del av exempel från verkligheten.
  • Övar du och får respons. Steg för steg lär du dig det du behöver kunna.
  • Vi sänker trösklarna. Vi vet att det mesta som går att lära sig egentligen inte är så svårt som det först verkar. Vi tar fram kraften i dig så att du själv kommer att kunna lösa sådant du inte kunde innan utbildningen, eller kanske trodde att du aldrig skulle kunna lära dig. Vi tror på din förmåga!
  • För att lära dig behöver du anstränga dig. Men eftersom vi finns där och ger respons och svarar på dina frågor kommer du framåt.
  • Vi släpper inte taget innan vi ser att du har kommit i mål.
  • Vi anstränger oss för att du som kursdeltagare ska ha det trevligt samtidigt som du utvecklas.