Utvärdering

Att anlita Tonträff innebär ett löpande förbättringsarbete med er podcast. Det innefattar både att vi utvärderar hur publiken uppfattar podcasten och dess budskap och vilka värden den ger publiken, samt att vi följer hur väl den når målgruppen. Vi vill alltid framåt och förbättra och hitta oväntade vinklingar av det er podcast handlar om.

Några punkter som har betydelse för arbetet med utvärdering:

 

  • Slå fast vad som räknas som framgångsfaktorer för just er podcast utifrån er verksamhets behov och vilka som är dess viktigaste publik.
  • Kontinuerlig avstämning med referensgrupp.
  • Synergier med er övriga kommunikation.  
  • Utvecklingen av antalet lyssningar.