Research

Research är en avgörande del när vi producerar poddar. Det handlar om att vi sätter oss in i vad den vi ska intervjua har åstadkommit och uttalat sig om i viktiga tidigare intervjuer. Dessutom ser vi till att förstå en hel del om den sfär intervjupersonerna verkar inom. Genom att komma pålästa till intervjuerna gör vi för att visa respekt både för de som intervjuas och för lyssnarna. Förberedelserna gör att det går att ta frågorna ett steg djupare. 

I researchen ingår ibland förintervjuer med personer i branschen och att välja att en reporter med specialkunskap om ämnet genomför intervjun.