Redigering och ljudmixning

Även om intressanta intervju är kärnan i vad vi gör, är intervjuerna hur intressanta de än bli ett grundmaterial som måste bearbetas. Lyssnaren ska ta del av ett flöde som håller rakt igenom. Paradoxen är att det som de som lyssnar uppfattar som lättillgängliga intervjuer som helt enkelt flyter fram av sig själv är något som vi har lagt ner många timmar på att redigera.

Moment är:

  • Att lyssna igenom materialet flera gånger och välja ut det mest relevanta.
  • Säkerställa att det blir en logisk struktur i podcasten.
  • Framtagning och val av jingel.
  • Lätta in intro, outro och eventuella partier med speaker.
  • Klippa bort upprepningar och annat som stör eller riskerar ta fokus från det som är mest intressant för att få fram ett kärnfullt slutresultat.
  • Volymjustering av det inspelade innehållet, samt andra ljudjusteringar.