Inspelning

Podcast har möjligheten att komma riktigt nära. Ett sätt att komma nära är att välja rätt miljö. En studio är sällan den miljö som får den som intervjuas att kännas sig så väl till mods som möjligt. Oftast tar vi oss till den miljö som intervjupersonen arbetar i eller till deras hem eller något annat ställe där det finns mycket att tala om kopplat till det intervjun handlar om. Vi är nyfikna och vill förstå de vi intervjua och vår erfarenhet är att inspelningsmijön har stor betydelse. Att det blir en hel del restimmar per år, uppvägs av att det här är sättet att komma nära i flera aspekter. 

Utifrån vilken inspelning som ska göras och var använder vi inspeningsutrustning som passar ändamålet. En viktig erfarenhet.

Att spela in en intervju vid flera tillfällen är ibland en stor fördel. Något nytta kan ha dykt upp eller något behöver ytterligare en förklaring eller ett förtydligande. Det här är viktiga detaljer vi lägger vikt på att få till.