Programledarbank

Den eller de som leder en podcast blir vanligtvis en viktiga delar i hur podcasten uppfattas och vissa personer har utan tvekan också en dragningskraft för att nå lyssnarna,

Att hitta precis rätt vad gäller programledare handlar om ett flertal aspekter. När det klickar, så klickar det ordentligt.

Vad Tonträff tillför i rekryteringen av programledare

Vår erfarenhet av att ha arbetat journalistiskt med tidningar, podd- och radio. Erfarenheten har lärt oss vad som krävs för att få till intressanta intervjuer och samtal.

Vi överraskar gärna med programledarkandidater ni aldrig själva skulle ha funderat på.

Att få till ett tilltal som både lyssnarna uppskattar och som gör att det som intervjuas kan slappna av är lättare sagt än gjort. För vissa poddar är det avgörande att programledaren själv är mycket kunnig i ämnet för att publiken och intervjupersonerna ska få ut något av det hela. Om det exempelvis är en podcast som har som mål att nå expert inom ett nischat specialområde kommer den som ställer frågor på en grundläggande nivå inte få respekt. Men för andra poddar är det precis tvärt om, där det inte skulle fungera väl om programledaren inte vågar släppa prestigen och visa sin okunskap och be intervjupersonerna om att förklara och utveckla resonemangen som är svårbegripliga för den breda allmänheten.

Personligheter som stärker ert varumärke

Poddar för företag och organisationer vinner på att vara unika och tydliga. Den som leder podden kan genom sin personlighet vara ett effektivt sätt att stärka varumärket. Givetvis finns det inte en programledare som är den perfekta för alla poddar. För om företaget är en nystartad utmanare där fokus är att förmedla en kaxighet och nå ut brett krävs det med största sannolikhet en helt annan sorts programledare jämfört med om företaget är ett anrikt bolag där trygghet och stabilitet är mycket viktigt för målgruppen. Vi brukar både analysera potentiella programledare som är journalister och liknande, men även medarbetare hos uppdragsgivaren.

Så går rekryteringsprocessen till

  • Ni får ett antal frågeställningar kring era önskemål att fundera över.
  • Vi träffas i 40 minuter för att gå igenom era önskemål och specificerar och rangordnar vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas av programledaren/programledarna.
  • Efter det tar fram kandidater utifrån era behov.
  • De tre kandidater som bäst möter era behov gör en kortare intervju som vi spelar in.
  • Intervjuerna presenters för er och ni väljer programledare/programledarduo.

Tonträff sköter fortsättningsvis projektledning gentemot programledare och övriga i produktionen.